Dự án tiêu biểu

Tag Archives: vỉ thoát nước toàn phần

Sử dụng vỉ thoát nước Plastic cell để làm vườn trên mái.

Tấm thoát nước mái

Sử dụng vỉ thoát nước toàn phần plastic cell cho vườn trên mái. Với mỗi công trình thi công, làm vườn rau trên mái, phần thoát nước và đảm bảo độ bền công trình luôn là phần được người sử dụng quan tâm nhất. Khi làm vườn trên mái, dù một sơ xuất nhỏ cũng có thể làm công trình, …

Read More »