Dự án tiêu biểu

Module trồng rau tường đứng QA-04

Bộ sản phẩm phụ kiện trồng rua tại nhà thông minh.Module trồng rau tường đứng Qa-04

module trồng rau sạch qa04

Bộ sản phẩm Qa-04 bao gồm 18 chậu,18 khung và 1 giá sắt có bánh xe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trồng rau sạch tại nhà