Dự án tiêu biểu

Dự án thi công vườn đứng tại huế

Dư án thi công vườn đứng được Quang Anh thiết kế thi công tại thành phố Thái Nguyênthi công vườn đứng tại thái nguyên

Do chủ nhà đề nghị dấu tên nên Quang Anh cũng không tiện nhắc tên tại đây

Một số hình ảnh thi công vườn đứng do Quang Anh thực hiện
bức tường thô ráp ban đầu

dựng khung bắt vít lên tường

thi công vườn đứng tại thái nguyên

trồng cây vào chậu

thi công vườn đứng tại thái nguyên
giám đốc kỹ thuật chụp ảnh cùng công trình

thi công vườn đứng tại thái nguyên thi công vườn đứng tại thái nguyên thi công vườn đứng tại thái nguyên

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trồng rau sạch tại nhà